Kryptowaluty Prawo w Polsce. Podatek, Regulacje Vat Rozliczenie Bitcoin

Kryptowaluty Prawo w Polsce. Podatek, Regulacje Vat

Pieniądz wirtualny od początku stanowi przedmiot zainteresowania organów finansowych oraz regulacyjnych. Wiele krajów na świecie podejmuje próby uregulowanie go, wprowadzając mniej lub bardziej udanie opracowane regulacje prawne kryptowalut. Jak wygląda to w naszym kraju i jakie są zasady opodatkowania kryptowalut w Polsce? Wyjaśniamy w tym artykule.

Regulacje prawne pieniądza cyfrowego 

Celem ustanowienia nowego prawa jest unormowanie zastanego porządku. W przypadku kryptowaluty wątpliwości do tej pory dotyczyły nie tylko prawidłowego rozliczenia transakcji, ale również kwestii obracania nią przez osoby prywatne oraz przedsiębiorców. Pierwsze regulacje w tym zakresie pojawiły w Polsce już w połowie ubiegłego roku, kiedy to na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego można było znaleźć projekt ustawy dotyczącej zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ordynacji podatkowej. Propozycja ta zawierała również sugestię opodatkowania dochodów z tytułu kryptowalut.

Polecamy: Jak zarabiać na wymianie Bitcoin?

Zainteresowanie sposobem opodatkowania pieniądza cyfrowego wynikało z kłopotów z wyliczeniem właściwej kwoty podatku od kryptowaluty rozumianej przez prawo jako cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest środkiem emitowanym przez Narodowy Bank Polski, banki centralne lub organy administracji publicznej, wekslem, czekiem, pieniądzem elektronicznym w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczym, instrumentem finansowym zdefiniowanym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi.

Pieniądz cyfrowy, w rozumieniu przepisów, stanowi element wymienialny w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i jest akceptowany jako środek wymiany, który może być przechowywany elektronicznie lub stanowić przedmiot handlu elektronicznego.

Przepisy prawa traktują zatem pieniądz wirtualny jako wartość majątkową, ale nie wymieniają jej jako prawo majątkowe. Oznacza to między innymi, że kryptowaluta uznana jest za środek finansowy posiadający swoją wartość ekonomiczną, pozwalający na dokonywanie wymiany z wyłączeniem innych osób (poprzez blockchain) i jest zbywalny, jednak jego użytkownicy nie mogą wystawić w nim weksla, ani spłacić za jego pomocą swoich zobowiązań. Regulacje prawne kryptowalut w tym zakresie mówią jasno, iż waluta wirtualna nie jest obiegową postacią pieniądza oraz nie posiada atrybutów prawnego środka płatniczego.

Zasady opodatkowania kryptowalut w Polsce

Od 1 stycznia 2019 roku w naszym kraju obowiązują nowe przepisy dotyczące obrotu kryptowalutą. Głównym celem ich ustanowienia jest przede wszystkim ułatwienie rozliczania dochodu z tytułu obrotu pieniądzem wirtualnym. W ich myśl, ci podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie mogą w jej ramach rozliczać transakcji kryptowalutami. Zysk taki zakwalifikowany jest przez prawo jako przychód z kapitałów pieniężnych (PIT) albo zysków kapitałowych (CIT), nawet jeśli został on osiągnięty jako część prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Bitomaty w Polsce jak z nich korzystać

Przedsiębiorca nie może łączyć przychodu ze zbycia kryptowalut z innymi przychodami uzyskanymi w ramach danego źródła oraz odliczać strat poniesionych z tytułu obrotu pieniądzem wirtualnym. Trzeba również pamiętać, iż zapłata za pomocą waluty wirtualnej za towar lub usługę jest traktowana jak sprzedaż kryptowaluty, przy czym do przychodów z kapitałów pieniężnych prawo zalicza: sprzedaż kryptowaluty na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku.

Jedną z bardziej korzystnych zmian w prawie jest fakt, iż wymiana jednej kryptowaluty na inną uznana jest za neutralną dla celów podatku dochodowego. Oznacza to, że podatnik nie będzie musiał uwzględniać jej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, a obowiązek podatkowy pojawi się w jego przypadku dopiero w momencie, w którym zdecyduje się wymienić posiadane przez siebie jednostki na walutę tradycyjną, towar, usługę lub prawo majątkowe.

Sprawdź również: Giełda kryptowalut Zonda – Opinie

Przekształceniom poddano również zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodu z tytułu obrotu kryptowalutą. Nowe przepisy określają je jako wydatki bezpośrednio poniesione z powodu nabycia lub sprzedaży waluty wirtualnej. Konieczne jest też ich udokumentowanie w sposób pozwalający na jednoznaczne przypisanie jej do danej osoby. W praktyce oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodu nie będzie można zaliczyć kosztów finansowania kryptowalut takich jak odsetki od kredytu na ich zakup, ale odliczeniu poddamy prowizje dla firm świadczących usługi wymiany walut cyfrowych.

Kryptowaluty a VAT i podatek. Czy od kryptowalut płaci się podatki?

Wiele osób planujących rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami, zadaje sobie następujące pytanie: “kryptowaluty jaki vat?“. W chwili obecnej kwestie związane z płatnością podatków za obracanie kryptowalutami są mocno skomplikowane. Jeszcze jakiś czas temu polskie urzędy skarbowe, odpowiadając na pytanie “kryptowaluty jaki vat“, odpowiadały, iż wirtualnych walut nie można uznawać za środki płatnicze, dlatego też nie podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Takie opinie wydawały między innymi Izby Skarbowe w Katowicach czy w Łodzi.

Kryptowaluty a VAT i podatek. Jaki podatek płaci się za bitcoina?

Kryptowaluty jaki podatek należy od nich zapłacić? Warto wiedzieć, iż wiele zmian prawnych wprowadziło również orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22.10.2015. W orzeczeniu tym stwierdzono, iż jedynym przeznaczeniem kryptowaluty o nazwie bitcoin jest funkcja środka płatniczego.

Kryptowaluty a VAT i podatek. Kryptowaluty podatek 2021.

Kryptowaluty podatek 2021. Warto wiedzieć, iż Trybunał w swoim orzeczeniu przyznał również, iż wszelkie transakcje związane z używaniem kryptowalut powinny być zwolnione z płacenia podatku VAT. Dlatego też, jeśli ktoś zastanawia się nad tym – kryptowaluty jaki podatek, to odpowiedź jest prosta. Od kryptowalut nie trzeba płacić podatku VAT.

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?

Jeżeli nabycie kryptowaluty odbywa się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy ją uznać jako towar handlowy. Podatnik ma obowiązek wykazania kosztów uzyskania przychodu zgodnie z przepisami właściwymi rozliczeniom z tytułu towaru handlowego. Analogicznie, powinien wskazać w spisie listę walut, które nie zostały sprzedane. Nie jest to z pewnością rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorcy, ponieważ będzie on zmuszony zapłacić podatek, nie mogąc zakwalifikować niesprzedanych kryptowalut jako kosztów uzyskania przychodu. Inaczej wygląda kwestia rozliczania przychodu uzyskanego w ramach sprzedaży wirtualnej waluty.

Polecamy przeczytać: Najlepszy bot do handlu kryptowalutami

Przychód tego rodzaju został uznany za tożsamy z przychodem otrzymanym z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zła informacja, jest taka, że przedsiębiorca nie ma możliwości rozliczania się z tego tytułu, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ kapitały pieniężne, według prawa uchodzą za odrębne źródło dochodu. W obecnym stanie normatywnym, przedsiębiorca uzyskuje przychód z dwóch odmiennych źródeł. Pierwszy wiąże się z działalnością firmy, którą zarządza i jest rozliczany według przyjętej formy opodatkowania.

Drugi natomiast odnosi się do zysku z kapitałów pieniężnych, a jego rozliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-38 składanym po zakończeniu roku podatkowego. Zasady związane z uiszczaniem owego podatku są identyczne, wyłączając obowiązek płacenia zaliczek w trakcie trwania roku podatkowego. W zeznaniu podatkowych podatnik zawiera informacje dotyczące, zarówno zysków, jak i strat. W jego gestii leży ewidencja wszelkich kosztów, które łączą się z obrotem kryptowalutami, jego zadaniem jest, również obliczenie ewentualnej nadwyżki kosztów nad przychodem.

Kryptowaluty bez podatku

Według Rozporządzenia Ministra Finansów opodatkowaniu nie podlega zamiana kryptowaluty na inną. Jest to transakcja wolna od jakichkolwiek obciążeń, ze strony Skarbu Państwa. Nie należy jej jednak mylić z zamianą waluty cyfrowej na towar, usługę lub środek płatniczy, ponieważ tego rodzaju czynność podlega 19%-owemu opodatkowaniu.

W związku z tym, do przychodów uzyskanych w ramach obrotu kryptowalutami nie zalicza się zysków otrzymanych z tytułu wymiany wewnętrznej pomiędzy kryptowalutami oraz wymiany wirtualnych walut i środków płatniczych. Analogicznie, wolne od podatku są przychody pochodzące z prowadzenia zbiorów informacji identyfikacyjnych, które legitymują do korzystania z walut cyfrowych oraz pośrednictwa w wymianie kryptowalutami.

 

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Post

Jak zarabiać na wymianie Bitcoin?

Next Post

Crypto engine Czy Warto? Opinie

Related Posts